Библиотека

БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ

I – Набавка књига,периодичних публикација и опреме

 1. Повећање књижног фонда и броја наслова
 • набавка књига куповином
 • набавка књига поклоном и разменом
 • набавка књига откупом Министарства за културу
 1. Повећање фонда периодичних публикација
 • набавка новина и часописа

II – Корисници

 1. Повећање броја корисника
 2. Рад са корисницима: позајмица књига, давање информација, коришћење новина и
  часописа

III – Културна и јавна делатност

 1. Акција „Месец књиге“ 15.10 .до 15.11.
 • бесплатан упис ђака првака
 • упознавање са библиотеком и сусрет са децом предшколског узраста
  установе „Лептирићи“
 • промоција нових издања завичајних писаца

IV – Основна делатност

 • прикупљање, чување и заштита библиотечког материјала
 • обрада књига по важећим прописима
 • обрада серијских публикација
 • позајмица библиотечког материјала
 • израда каталога
 • прикупљање завичајне грађе
 • попуњавање знања путем литературе
 • усавршавање на семинарима
 • праћење прописа из области библиотекарства
 • усавршавање и осавремењавање рада путем библиотекарских програма

Библиотека Дома културе Ражањ поседује књижни фонд од 22134 библиотечке јединице (књиге и брошуре), а 16032 наслова, осим њих поседује и новине и часописе из разних области као и не књижну грађу. Набавка књига се врши куповином, поклоном и путем откупа Министарства културе. Књиге у библиотеци су обрађене по Правилнику за евиденцију библиотечке грађе и доступне су корисницима. Води се Азбучни каталог. Завичајна збирка садржи књиге, новине, часописе, фотографије и
осталу не књижну грађу и сваке години се богати. Укупан број физичких јединица монографских публикација завичајном фонду је 110. Фонд серијских публикација чине један наслов часописа и један наслов новина. Корисници Библиотеке су из свих структура становништва са целе територије општине. У 2020. години било је 240 сталних корисника.
Статистика читаности и врста коришћене грађе , старосној и образовној
структури води се на за то предвиђеном обрасцу. У току године је
прочитано 5776 књига. Највећи број корисника су ученици основне и
средњих школа, студенти, радници, домаћице и пензионери. Чланарина за
календарску годину је 300 динара. Чланарине су ослобођена деца
предшколског узраста, ученици првог разреда основне школе, незапослени и
социјално угрожени ученици и грађани.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram